LS Next - lista zmian po ver. 4.0.5.0

Oprogramowanie 4.0.10.1 (pełna zgodność z wersją sterownika 4.0Kr1 i Adapterem OBDv2 2.0Er1)

--------------------------------

 

+ Poprawiono ręczną obsługa Modelu
+ Uaktualniono listę opisów kodów błędów OBD
+ Rozszerzono listę kodów błędów kasownika OBD
+ Usprawnienia w wyglądzie i działaniu programu
+ Aktualizacja tłumaczeń

--------------------------------
Oprogramowanie 4.0.10.0 (pełna zgodność z wersją sterownika 4.0Kr1 i Adapterem OBDv2 2.0Er1)
--------------------------------
+ Dodano wtryskiwacze gazowe KME FALCON
+ Dodano możliwość konfiguracji jasności świecenia diod dla panelu DG7 RGB w trybie jasnym
+ Dodano na zakładce Auto-Setup możliwość wykrycia kolejności zapłonów
+ Zmieniono domyślne minimalne obroty zbierania map na 1200
+ Zmieniono domyślną wartość filtra obrotów z 4 na 1
+ Poprawiono przełączanie na gaz dla silników HEMI, gdy odłączone są niektóre cylindry i jest aktywne nakładanie faz
+ Usprawniono mechanizm upuszczania ciśnienia na cut-off
+ Usprawniono mechanizm Start&Stop
+ Zmieniono działanie opcji "Opóźnianie przełączenia", które teraz jest liczone od uruchomienia silnika (a nie od momentu przełączenia na gaz) - domyślnie 20 sekund
+ Usprawniono działanie korekty na ciśnienie gazu oraz udostępniono możliwość jej modyfikacji przez użytkownika
+ Usprawniono mechanizmy obliczania czasu gazu (model, model biegu jałowego, korekty liniowe, mapa korekt)
+ Usprawniono mechanizm oraz dodano możliwość konfigurowania temperatury ciepłego startu
+ Zmieniono domyślne progi poziomu gazu dla czujnika KME PW1/PW2/PW3
+ Usprawniono mechanizm odczytów czasów wtrysków benzyny, co spowodowało usunięcie opcji "Filtr sygnałów czasów benzyny"
+ Usprawniono obliczanie obciążenia benzyny, gazu i silnika
+ Domyślnie włączono opcję "Rotująca mapa"
+ Zmieniono domyślną wartość maksymalnej korekty adaptacji MOSA z 25% na 10% oraz dodano możliwość jej zmiany przez użytkownika
+ Zmieniono domyślną wartość maksymalnej korekty adaptacji OBD (OSA) z 20% na 10%
+ Dodano odczyt nowego parametru z OBD - procent użycia etanolu
+ Rozszerzono listę kodów błędów kasownika OBD
+ Dodano aktualny poziom gazu w ramce zamrożonej błędu sterownika gazowego
+ Dodano dodatkową wizualizację włączenia mechanizmów MOSA/OSA (kolorowanie na różowo/pomarańczowo na pasku "FUNC") na stronach modelu, mapy, mapy korekt, adaptacji
+ Aktualizacja tłumaczeń

--------------------------------
Oprogramowanie 4.0.9.1 (pełna zgodność z wersją sterownika 4.0Jr1 i Adapterem OBDv2 2.0Dr1)
--------------------------------
+ Możliwość ręcznej edycji dzielnika obrotów dla opcji "Wałek rozrządu"
+ Aktualizacja tłumaczeń

--------------------------------
Oprogramowanie 4.0.9.0 (pełna zgodność z wersją sterownika 4.0Jr1 i Adapterem OBDv2 2.0Dr1)
--------------------------------
+ Dodano obsługę panelu kierowcy z diodami RGB, typ DG7
+ Dodano obsługę czujnika CCT6-D (złącze 5pin)
+ Dodano możliwość odczytu sygnału analogowego (np. z sondy Lambda) przez czujnik ciśnienia CCT6-D (dodatkowe wejście analogowe)
+ Dodano opcje: Szybka komunikacja z PC oraz Szybka aktualizacja oprogramowania sterownika
+ Dodano obsługę wtryskiwaczy RAIL Navajo IG7
+ Zmiana panelu bocznego odczytów
+ Dodana możliwość wybrania parametru wyświetlanego na panelu bocznym
+ Możliwość odczytu ustawień z pliku w trybie off-line
+ Możliwość modyfikowania i zapisu ustawień do pliku ostatnio podłączonego sterownika (oraz w trybie off-line)
+ Dodana opcja "Przełącz na stronę kodów błędów po połączeniu ze sterownikiem" (standardowo aktywna)
+ Dodano możliwość ustawienia maksymalnej liczby awaryjnych uruchomień na gazie
+ Dodano opcję Filtr obrotów
+ Dodano opcję automatycznego obliczania optymalnej temperatury przełączenia (obniżania temperatury przełączenia gdy Tgas<15C)
+ Dodano pokazywanie rzeczywistej wartości dla wskaźnika poziomu gazu oraz dla fotoelementu panelu kierowcy
+ Dodano mechanizm zubażania czasu wtrysku gazu na zimnym silniku (Jeżeli Tred< i RPM< to Max czas wtrysku gazu ogranicz do wybranej wartości), z opcją automatycznego doboru maksymalnego czasu wtrysku gazu
+ Usunięto problem wpisywania ujemnego offsetu dla Korekty na Bank2
+ Do mechanizmu zbierania map dodano opcje: Blokuj benzynę, Ogranicz punkty dla MAP, Rotująca mapa
+ Do rejestratora dodano opcję wyświetlania Lini danych pokazujących stan systemu gazowego
+ Dodano opcję dla mapy korekt: Mapa korekt BANK2 jako dodatkowa korekta
+ Dodano język Bułgarski
+ Aktualizacja tłumaczeń
OBD:
+ Dodano opcję: Autołączenie - tylko na GAZIE
+ Dodano mechanizm automatycznego kasowania błędów OBD - Kasownik wybranych błędów OBD
+ Dla Adaptacji OSA: Dodano opcję Minimalnej Tred poniżej której adaptacja nie działa
+ Dodano odczyt napięciowej sondy szerokopasmowej UEGO z OBD

--------------------------------
Oprogramowanie 4.0.8.1 (pełna zgodność z wersją sterownika 4.0Ir2 i Adapterem OBDv2 2.0Cr1)
--------------------------------
+ Dodano wyłącznik cylindrów oraz sterowanie zaworem na panelu bocznym odczytów
+ Rozszerzono możliwości rejestratora o wyświetlanie do 16 parametrów z możliwością wyłączania wyświetlania, pokazywania panelu wartości i skali oraz wyświetlania danych w pełnej skali
+ Dodano automatyczne przełączanie do okna Kody błędów jeśli wykryto błędy w sterowniku podczas nawiązywania komunikacji
+ Dla mapy korekt dodano możliwość kopiowania danych między bankami
+ Na panelu bocznym odczytów wyświetlanie czasów wtrysków z dokładnością do 2 miejsc po przecinku
+ Dodano nowe wartości dla opcji Minimalny czas wtrysku gazu
+ Dodano wtryskiwacze OMVL GEMINI
+ Poprawione zarządzanie pamięcią ustawień (blokada zapisu 30sek)
+ Aktualizacja tłumaczeń

--------------------------------
Oprogramowanie 4.0.8.0 (pełna zgodność z wersją sterownika 4.0Ir1 i Adapterem OBDv2 2.0Cr1)
--------------------------------
+ Dodano obsługę okrągłego panelu kierowcy typ DG5
+ Dodano nowy schemat wyświetlania poziomu gazu (4 poziomy) dla panelu DG4
+ Dodano nową opcję dla sterowania +12VOUT dedykowaną dla rozcinania pompy paliwa z uwzględnieniem niskiego ciśnienia gazu
+ Dodano opcję Auto-jump na Modelu, która automatycznie ustawia aktywny punkt modelu na aktualny
+ Usprawnienia rejestratora: precyzyjna nawigacja co próbkę, wyszukiwanie wartości minimalnej i maksymalnej
+ Ustawiono opcję Czas wtrysku gazu Maksymalny na 35ms (rozwiązuje problem zalewania auta przy gaszeniu występujący w niektórych silnikach)
+ Dodano nowe wartości dla strategii przełączania na benzynę z automatycznym powrotem, gdy RPM< oraz RPM>
+ Poprawki wykrywania czy silnik pracuje przy niepodłączonym przewodzie RPM
+ Poprawione zarządzanie pamięcią ustawień oraz zachowanie sterownika w stanach nieustalonych
+ Precyzyjniejsze odczyty czasów wtrysków benzyny
+ Dodano mechanizm czyszczenia wtryskiwaczy gazowych (wymaga dodatkowego płynu czyszczącego)
+ Aktualizacja tłumaczeń

--------------------------------
Oprogramowanie 4.0.7.1 (pełna zgodność z wersją sterownika 4.0Hr1 i Adapterem OBDv2 2.0Cr1)
--------------------------------
+ Dodano możliwość wyświetlenia ustawień z pliku w trybie off-line
+ Usunięto problem blokowania wyświetlania czasów wtrysków na panelu odczytów po Autosetup'ie
+ Rozwiązano problem wyświetlania ujemnego czasu wystąpienia błędu (parametr 'Ostatnio' na 'Diagnostyka'/'Kody błędów [F2]')
+ Aktualizacja tłumaczeń

--------------------------------
Oprogramowanie 4.0.7.0 (pełna zgodność z wersją sterownika 4.0Hr1 i Adapterem OBDv2 2.0Cr1)
--------------------------------
+ OBD: poprawki w odczycie oczekujących kodów błędów
+ OBD: poprawki w obsłudze protokołu CAN 29bitID (zwłaszcza nowe Hondy)
+ OBD: usprawniono łączenie na protokołach ISO/KWP w starszych samochodach
+ Nowa aktualizacja dla Adaptera OBDv2 – wersja 20C
+ Dodano opcję obsługi zlewania czasów wtrysków benzyny
+ Poprawki w odczytach czasów wtrysku benzyny eliminujące sporadyczne poszarpywania (głównie samochody typu Mazda)
+ Wizualizacja korekt dla mechanizmów adaptacji MOSA i OSA
+ Dodano opcję blokowania pracy na gazie po upływie czasu przeglądu
+ Usprawniono działanie mapy korekt – zmiana zasady doboru aktualnej korekty
+ Dodano możliwość uruchomienia kalibracji wskaźnika poziomu gazu z poziomu oprogramowania PC
+ Dodano nowe wartości temperatury dla opcji 'Rozgrzewanie wtryskiwaczy gazowych' (do 50 stopni)
+ Usprawniono obsługę notowania błędów obecności wtryskiwaczy gazowych i niskiego napięcia zasilania przy uruchamianiu silnika
+ Wydłużono czas trzymania przycisku na panelu kierowcy w celu wejścia w tryb automatycznej kalibracji wskaźnika poziomu gazu (z 15 na 20 sekund)
+ Dodano nową funkcjonalność dla wyjścia 12V (Wyj 12V) - załączenie równocześnie z zaworem gazowym i automatyczne wyłączenie po osiągnięciu określonej temperatury reduktora (np. dla "zimny VAG")
+ Dodano wtryskiwacz AEB iPlus
+ Dodano przyciski nawigacyjne do zmiany modelu dla urządzeń dotykowych
+ Poprawki w dokumentacji (m.in. opis procedury awaryjnego uruchamiania silnika na gazie i automatycznej kalibracji wskaźnika poziomu gazu)
+ Aktualizacja tłumaczeń

--------------------------------
Oprogramowanie 4.0.6.1-4.0.6.2 (pełna zgodność z wersją sterownika 4.0Gr2 i Adapterem OBDv2 2.0Br1)
--------------------------------
+ Poprawiono odświeżanie linii trendów na zakładce Model[F9]
+ Poprawiono przepisywanie ustawień po aktualizacji (w przypadku podpiętego przewodu RPM)
+ Poprawiono działanie Auto-Setup'u po aktualizacji (w przypadku podpiętego przewodu RPM)

--------------------------------
Oprogramowanie 4.0.6.0 (pełna zgodność z wersją sterownika 4.0Gr1 i Adapterem OBDv2 2.0B)
--------------------------------
+ Poprawiona komunikacja z OBD dla protokołów po linii K dla sterowników PRO
+ Dodano niestandardową obsługę pętli zamkniętej występujące w autach grupy GM dla sterowników PRO
+ Obsługa silników 1 i 2 cylindrowych
+ Poprawiono zachowanie sterowników w sytuacji wyłączania silnika (wyłączaniu zapłonu)
+ Poprawione zarządzanie pamięcią ustawień oraz dodany mechanizm automatycznego wykrywania problemów z ustawieniami (notowanie błędów typu: możliwy błąd pamięci, sprawdź ustawienia)
+ Poprawki wyglądu aplikacji
+ Rozwiązanie problemu wyświetlania kontrolek dla starszych systemów Windows i w przypadku wyłączonych efektów graficznych
+ Nawigacja po mapie korekt z klawiatury (kombinacja Ctrl+'Strzałka w górę', Ctrl+'Strzała w dół') z opcją zmiany sąsiednich komórek (wygładzanie)
+ Dodano możliwość pełnej konfiguracji mapy korekt (w zależności od RPM, Tb, Pcol)
+ Dodano rysowanie linii trendów mapy benzynowej i gazowej na modelu
+ Rozszerzono wybór ciśnienia dla opcji upuszczanie ciśnienia na cut-off od wartości 1,8 bar
+ Dodano nowe schematy
+ Poprawki językowe

--------------------------------
Oprogramowanie 4.0.5.2 (pełna zgodność z wersją sterownika 4.0Fr3 i Adapterem OBDv2 2.0Br1)
--------------------------------
+ Dodano obsługę czujnika poziomu gazu 90-0 lub kompatybilny
+ Usprawniono mechanizm ciepłego startu oraz komunikacji z panelem kierowcy
+ Dodano pliki doboru dysz dla poszczególnych typów wtryskiwaczy
+ Dodano schematy w języku rosyjskim
+ Dodano język hiszpański i tajski.
+ Poprawki językowe

--------------------------------