Instrukcja LS Next 4.0.5.0


Instrukcja programu diagnostycznego systemu wtrysku sekwencyjnego LS Next w wersji 4.0.5.0 plik w formacie pdf -  pobierz


 

Schemat podłączeń LS Next


Schemat podłączeń elektrycznych systemu LS Next, LS Next Plus, LS Next Pro - format pdf - pobierz

LS Next obsługa przełącznika


Krótka informacja na temat zarządzania systemem LS Next za pomocą panelu sterowania. Plik pdf - pobierz


 

LS Next - lista zmian


Lista zmian w programie konfiguracyjnym LS Next do wersji 4.0.9.0

Lista zmian:

 

--------------------------------

Oprogramowanie 4.0.9.0 (pełna zgodność z wersją sterownika 4.0Jr1 i Adapterem OBDv2 2.0Dr1)

--------------------------------

+ Dodano obsługę panelu kierowcy z diodami RGB, typ DG7

+ Dodano obsługę czujnika CCT6-D (złącze 5pin)

+ Dodano możliwość odczytu sygnału analogowego (np. z sondy Lambda) przez czujnik ciśnienia CCT6-D (dodatkowe wejście analogowe)

+ Dodano opcje: Szybka komunikacja z PC oraz Szybka aktualizacja oprogramowania sterownika

+ Dodano obsługę wtryskiwaczy RAIL Navajo IG7

+ Zmiana panelu bocznego odczytów

+ Dodana możliwość wybrania parametru wyświetlanego na panelu bocznym

+ Możliwość odczytu ustawień z pliku w trybie off-line

+ Możliwość modyfikowania i zapisu ustawień do pliku ostatnio podłączonego sterownika (oraz w trybie off-line)

+ Dodana opcja "Przełącz na stronę kodów błędów po połączeniu ze sterownikiem" (standardowo aktywna)

+ Dodano możliwość ustawienia maksymalnej liczby awaryjnych uruchomień na gazie

+ Dodano opcję Filtr obrotów

+ Dodano opcję automatycznego obliczania optymalnej temperatury przełączenia (obniżania temperatury przełączenia gdy Tgas<15C)

+ Dodano pokazywanie rzeczywistej wartości dla wskaźnika poziomu gazu oraz dla fotoelementu panelu kierowcy

+ Dodano mechanizm zubażania czasu wtrysku gazu na zimnym silniku (Jeżeli Tred< i RPM< to Max czas wtrysku gazu ogranicz do wybranej wartości), z opcją automatycznego doboru maksymalnego czasu wtrysku gazu

+ Usunięto problem wpisywania ujemnego offsetu dla Korekty na Bank2

+ Do mechanizmu zbierania map dodano opcje: Blokuj benzynę, Ogranicz punkty dla MAP, Rotująca mapa

+ Do rejestratora dodano opcję wyświetlania Lini danych pokazujących stan systemu gazowego

+ Dodano opcję dla mapy korekt: Mapa korekt BANK2 jako dodatkowa korekta

OBD:

+ Dodano opcję: Autołączenie - tylko na GAZIE

+ Dodano mechanizm automatycznego kasowania błędów OBD - Kasownik wybranych błędów OBD

+ Dla Adaptacji OSA: Dodano opcję Minimalnej Tred poniżej której adaptacja nie działa

+ Dodano odczyt napięciowej sondy szerokopasmowej UEGO z OBD

 

--------------------------------

Oprogramowanie 4.0.8.1 (pełna zgodność z wersją sterownika 4.0Ir2 i Adapterem OBDv2 2.0Cr1)

--------------------------------

+ Dodano wyłącznik cylindrów oraz sterowanie zaworem na panelu bocznym odczytów

+ Rozszerzono możliwości rejestratora o wyświetlanie do 16 parametrów z możliwością wyłączania wyświetlania, pokazywania panelu wartości i skali oraz wyświetlania danych w pełnej skali

+ Dodano automatyczne przełączanie do okna Kody błędów jeśli wykryto błędy w sterowniku podczas nawiązywania komunikacji

+ Dla mapy korekt dodano możliwość kopiowania danych między bankami

+ Na panelu bocznym odczytów wyświetlanie czasów wtrysków z dokładnością do 2 miejsc po przecinku

+ Dodano nowe wartości dla opcji Minimalny czas wtrysku gazu

+ Dodano wtryskiwacze OMVL GEMINI

+ Poprawione zarządzanie pamięcią ustawień (blokada zapisu 30sek)

+ Dodano obsługę okrągłego panelu kierowcy typ DG5

+ Dodano nowy schemat wyświetlania poziomu gazu (4 poziomy) dla panelu DG4

+ Dodano nową opcję dla sterowania +12VOUT dedykowaną dla rozcinania pompy paliwa z uwzględnieniem niskiego ciśnienia gazu

+ Dodano opcję Auto-jump na Modelu, która automatycznie ustawia aktywny punkt modelu na aktualny

+ Usprawnienia rejestratora: precyzyjna nawigacja co próbkę, wyszukiwanie wartości minimalnej i maksymalnej

+ Ustawiono opcję Czas wtrysku gazu Maksymalny na 35ms (rozwiązuje problem zalewania auta przy gaszeniu występujący w niektórych silnikach)

+ Dodano nowe wartości dla strategii przełączania na benzynę z automatycznym powrotem, gdy RPM< oraz RPM>

+ Poprawki wykrywania czy silnik pracuje przy niepodłączonym przewodzie RPM

+ Poprawione zarządzanie pamięcią ustawień oraz zachowanie sterownika w stanach nieustalonych

+ Precyzyjniejsze odczyty czasów wtrysków benzyny

+ Dodano mechanizm czyszczenia wtryskiwaczy gazowych (wymaga dodatkowego płynu czyszczącego)

+ Aktualizacja tłumaczeń

+ Dodano możliwość wyświetlenia ustawień z pliku w trybie off-line

+ Usunięto problem blokowania wyświetlania czasów wtrysków na panelu odczytów po Autosetup'ie

+ Rozwiązano problem wyświetlania ujemnego czasu wystąpienia błędu (parametr 'Ostatnio' na 'Diagnostyka'/'Kody błędów [F2]')

+ OBD: poprawki w odczycie oczekujących kodów błędów

+ OBD: poprawki w obsłudze protokołu CAN 29bitID (zwłaszcza nowe Hondy)

+ OBD: usprawniono łączenie na protokołach ISO/KWP w starszych samochodach

+ Nowa aktualizacja dla Adaptera OBDv2 – wersja 20C

+ Dodano opcję obsługi zlewania czasów wtrysków benzyny

+ Poprawki w odczytach czasów wtrysku benzyny eliminujące sporadyczne poszarpywania (głównie samochody typu Mazda)

+ Wizualizacja korekt dla mechanizmów adaptacji MOSA i OSA

+ Dodano opcję blokowania pracy na gazie po upływie czasu przeglądu

+ Usprawniono działanie mapy korekt – zmiana zasady doboru aktualnej korekty

+ Dodano możliwość uruchomienia kalibracji wskaźnika poziomu gazu z poziomu oprogramowania PC

+ Dodano nowe wartości temperatury dla opcji 'Rozgrzewanie wtryskiwaczy gazowych' (do 50 stopni)

+ Usprawniono obsługę notowania błędów obecności wtryskiwaczy gazowych i niskiego napięcia zasilania przy uruchamianiu silnika

+ Wydłużono czas trzymania przycisku na panelu kierowcy w celu wejścia w tryb automatycznej kalibracji wskaźnika poziomu gazu (z 15 na 20 sekund)

+ Dodano nową funkcjonalność dla wyjścia 12V (Wyj 12V) - załączenie równocześnie z zaworem gazowym i automatyczne wyłączenie po osiągnięciu określonej temperatury reduktora (np. dla "zimny VAG")

+ Dodano wtryskiwacz AEB iPlus

+ Dodano przyciski nawigacyjne do zmiany modelu dla urządzeń dotykowych

+ Poprawki w dokumentacji (m.in. opis procedury awaryjnego uruchamiania silnika na gazie i automatycznej kalibracji wskaźnika poziomu gazu)

+ Aktualizacja tłumaczeń

 

--------------------------------

Oprogramowanie 4.0.6.1-4.0.6.2 (pełna zgodność z wersją sterownika 4.0Gr2 i Adapterem OBDv2 2.0Br1)

--------------------------------

+ Poprawiono odświeżanie linii trendów na zakładce Model[F9]

+ Poprawiono przepisywanie ustawień po aktualizacji (w przypadku podpiętego przewodu RPM)

+ Poprawiono działanie Auto-Setup'u po aktualizacji (w przypadku podpiętego przewodu RPM)

 

--------------------------------

Oprogramowanie 4.0.6.0 (pełna zgodność z wersją sterownika 4.0Gr1 i Adapterem OBDv2 2.0B)

--------------------------------

+ Poprawiona komunikacja z OBD dla protokołów po linii K dla sterowników PRO

+ Dodano niestandardową obsługę pętli zamkniętej występujące w autach grupy GM dla sterowników PRO

+ Obsługa silników 1 i 2 cylindrowych

+ Poprawiono zachowanie sterowników w sytuacji wyłączania silnika (wyłączaniu zapłonu)

+ Poprawione zarządzanie pamięcią ustawień oraz dodany mechanizm automatycznego wykrywania problemów z ustawieniami (notowanie błędów typu: możliwy błąd pamięci, sprawdź ustawienia)

+ Poprawki wyglądu aplikacji

+ Rozwiązanie problemu wyświetlania kontrolek dla starszych systemów Windows i w przypadku wyłączonych efektów graficznych

+ Nawigacja po mapie korekt z klawiatury (kombinacja Ctrl+'Strzałka w górę', Ctrl+'Strzała w dół') z opcją zmiany sąsiednich komórek (wygładzanie)

+ Dodano możliwość pełnej konfiguracji mapy korekt (w zależności od RPM, Tb, Pcol)

+ Dodano rysowanie linii trendów mapy benzynowej i gazowej na modelu

+ Rozszerzono wybór ciśnienia dla opcji upuszczanie ciśnienia na cut-off od wartości 1,8 bar

+ Dodano nowe schematy

 


 

Nauka z przycisku


Aktywacja automatycznej kalibracji i konfiguracji systemu LS Next za pomocą panelu sterowania kierowcy. Pdf - pobierz